Naszą specjalnością jest kompleksowa diagnostyka w elektroenergetyce. Wykonujemy pomiary okresowe i odbiorcze zarówno dla instalacji niskiego jak i średniego napięcia. Wszystkie prace wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Pomiary średniego napięcia:

 • Badania oraz konserwacja stacji transformatorowych,
 • Pomiary wyłączników średniego napięcia,
 • Próby napięciowe kabli SN napięciem VLF,
 • Pomiary napięć rażenia.

diagnostyka elektroenergetyczna Wrocław

Pomiary niskiego napięcia:

 • Badania skuteczności wyłączenia zasilania,
 • Badania wyłączników różnicowoprądowych,
 • Pomiary rezystancji izolacji,
 • Pomiary ciągłości przewodów,
 • Pomiary natężenia oświetlenia,
 • Pomiary w strefach EX,
 • Pomiary urządzeń elektrycznych (PAT),
 • Lokalizacja uszkodzeń kabli,
 • Trasowanie kabli,
 • Pomiary instalacji odgromowej,
 • Analiza jakości energii.

Usługi dodatkowe:

 • Audyt Energetyczny,
 • Dobór i montaż paneli fotowoltaicznych.
diagnostyka elektroenergetyczna Wrocław